» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о давању сагласности на цене услуга Јавног предузећа „Ада Циганлија’’ са Ценовником услуга Јавног предузећа „Ада Циганлија’’

Акти Града
3

Колективни уговор код послодавца Градског саобраћ ајног предузећа „Београд’’

Акти Града
14

Одлука о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
16

Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременом финансирању градске општине Врачар за 2007. годину

Акти градских општина Врачар
17

Решење о одређивању општинског менаџера градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
17

Одлука о завршном рачуну буџета општине Земун за 2006. годину

Акти градских општина Земун
25

Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Лазаревац за 2007. годину

Акти градских општина Лазаревац
25

Одлука о допуни Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Лазаревац
25

Одлука о престанку Фонда за коришћење средстава од накнаде за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и угља општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о давању сагласности на Програм изградње објеката водовода и канализације општине Лазаревац за 2007. годину

Акти градских општина Лазаревац
26

Решење о давању сагласности на Статут Фонда за заштиту животне средине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
26

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац’’, Лазаревац о допуни Ценовника осталих комуналних услуга које пружа ЈПКП „Лазаревац’’, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
26

Решење о промени назива улица у селу Рајковац

Акти градских општина Младеновац
27

Решење о промени назива улице у КО Дубона – 27

Акти градских општина Младеновац
27

Решење о промени назива улица у селу Границе

Акти градских општина Младеновац
28

Решење о одређивању назива улице у селу Јагњило

Акти градских општина Младеновац
29

Одлука о изменама Одлуке о привременом финансирању градске општине Сопот за 2007. годину

Акти градских општина Сопот
29

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Аграр-Сурчин’’ за 2007. годину

Акти градских општина Сурчин
29

Одлука о изменама и допунама Статута Привредне коморе Београда

Акти јавних комуналних предузећа
30

Одлука о допуни Ценовника осталих комуналних услуга које пружа ЈПКП „Лазаревац’’, Лазаревац

Акти јавних комуналних предузећа