» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део блока уз Улицу браће Јерковић, градска општина Вождовац

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, општина Стари град, за Блок 36

Акти Града
3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину

Акти градских општина Стари град
15

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”

Акти градских општина Стари град
16

Одлука о давању сагласности на промену имена Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”

Акти градских општина Стари град
16

Решење о престанку дужности члановима Управног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”

Акти градских општина Стари град
16

Решење о именовању чланова Управног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”

Акти градских општина Стари град
16

Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”

Акти градских општина Стари град
17

Решење о именовању члана Надзорног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”

Акти градских општина Стари град
17

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана пословања УК „Стари град” за 2020. годину

Акти градских општина Стари град
17

Закључак о приступању промени Статута Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
18

Закључак о давању сагласности на Извештај о пословању Установе културе „Стари град” за 2019. годину

Акти градских општина Стари град
18

Закључак о давању сагласности на Одлуку измени Одлуке о висини накнаде за коришћење јавног паркиралишта са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
18

Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о утврђивању цена пијачних услуга на пијацама ГО Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
19

Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о утврђивању цена – накнаде за привремено коришћење јавних површина у ГО Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
19

Закључак о давању сагласности на Одлуку о усвајању допуне Ценовника услуга за физичка и правна лица са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
20

Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

Акти јавних предузећа и других организација