» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Немањине, Светозара Марковића, Краља Милана и Краља Милутина, градске општине Савски венац и Врачар

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације између улица: Кумодрашке, Милисава Ђуровића, СМТ-а, Нове 1, Ђуре Мађерчића, Војводе Степе,Љубе Вучковића и комплекса колективних објеката уз Улицу Љубе Вучковића, општина Вождовац, за Блок 1 између улица: Војводе Степе, Омишке, Милунке Савић и Ђуре Мађерчића

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса ТС Београд 9, градска општина Земун

Акти Града
4

Одлука о буџету Градске општине Раковица за 2021. годину

Акти градских општина Раковица
31

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
31

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
32

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
32

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
32

Решење о престанку мандата члану Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
32

Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП „Пословни центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
33

Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
33

Решење о именовању члана Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
33

Решење о давању сагласности на одлуке Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
33

Решење о давању сагласности на одлуке Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
33

Закључак о усвајању Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Раковица за 2021. годину

Акти градских општина Раковица