» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2023, издат 2023-05-22
величина 295.29 Kb
1

Решење градоначелника града Београда број 5-7556/20-Г од 25. децембра 2020. године

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2020. годину

Акти градских општина Вождовац
18

Одлука о буџету Градске општине Вождовац за 2021. годину

Акти градских општина Вождовац
32

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
35

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
35

Решење о потврђивању Решења које је донело Веће Градске општине Вождовац између две седнице Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
36

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац 36 Решење о измени Решења о избору Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
36

Решење о измени Решења о избору Комисије за административна и мандатна питања Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
36

Решење о утврђивању престанка мандата директора Установе „Дом културе Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
37

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе „Дом културе Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
37

Решење о разрешењу директора „Хуманитарне фондације – срцем за Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
37

Решење о именовању директора „Хуманитарне фондације – срцем за Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
37

Решење о изменама Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
39

Закључак о исправци Решења о избору Комисије за урбанизам и комунално-стамбене делатностиСкупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
39

Закључак о исправци грешке у Решењу о избору Комисије за представке и жалбе Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац