» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о додели звања почасни грађанин Београда Нелсону Мендели – бившем председнику Јужноафричке Републике

Акти Града
1

Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за град Београд

Акти Града
2

Одлука о изради плана генералне регулације мреже јавних гаража

Акти Града
3

Одлука о изради плана генералне регулације мреже станица за снабдевање горивом

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације Бањич ког кишног колектора...

Акти Града
5

Одлука о изради плана детаљне регулације дела центране зоне Новог Београда – део Блока 16, измеђ у улица: Ушће, Булевар Николе Тесле и јавне зелене површине уз Булевар Михаила Пупина

Акти Града
5

Одлука о изради плана детаљне регулације за „БГ спортски центар Ковилово”

Акти Града
6

Одлука о изради плана детаљне регулације стамбеног насеља „Вишњичко поље”, општина Палилула и општина Звездара

Акти Града
7

Одлука о изради плана детаљне регулације дубодолине Репишког потока на Бановом брду, општина Чукарица

Акти Града
8

Програм уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2007. годину

Акти Града
30

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Савски венац

Акти Града
32

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Чукарица

Акти Града
35

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Раковица

Акти Града
37

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Палилула

Акти Града
40

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Вождовац

Акти Града
43

Решење о измени и допуни Решења о оснивању Туристичке организације Београда

Акти Града
43

Решење о давању сагласности на Статут Библиотеке „Влада Аксентијевић” из Обреновца

Акти Града
43

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних школа на територији града Београда

Акти Града
52

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју средњих школа на територији града Београда

Акти Града
56

Закључак о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Београда за 2006. годину

Акти Града
56

Решење о давању сагласности на допуну Ценовника пијачних услуга Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” са Одлуком о допуни Ценовника пијачних услуга

Акти Града
57

Извештај о раду грађанског браниоца за град Београд за период од 14. септембра до 31. децембра 2006. године

Акти Града