» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 63-2023, издат 2023-09-12
величина 286.71 Kb
1

Одлука о буџету Градске општине Нови Београд за 2021. годину

Акти градских општина Нови Београд
17

Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
19

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд” са огласом

Акти градских општина Нови Београд
20

Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
21

Решење о избору члана Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
21

Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
21

Решење о разрешењу директора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Нови Београд
21

Решење о именовању в.д. директора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Нови Београд
21

Решење о разрешењу директора Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
22

Решење о именовању в.д. директора Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
22

Одлука о буџету Градске општине Савски венац за 2021. годину са Кадровским планом Управе Градске општине Савски венац за 2021. годину

Акти градских општина Савски венац
36

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
37

Решење о допуни Решења о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Савски венац за школску 2020/21. годину

Акти градских општина Савски венац
37

Решење о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
37

Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац