» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда

Акти Града
1

Одлука о измени Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда

Акти Града
2

Одлука о измени Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда

Акти Града
2

Одлука о изменама и допуни Одлуке о комуналном реду

Акти Града
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина

Акти Града
3

Одлука о допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда

Акти Града
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима

Акти Града
5

Одлука о изради плана детаљне регулације за део блока уз Улицу браће Јерковић, Градска општина Вождовац

Акти Града
6

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације између улица: Кумодрашке, Милисава Ђуровића, СМТ-а, Нове 1, Ђуре Мађерчића, Војводе Степе, Љубе Вучковића и комплекса колективних објеката уз УлицуЉубе Вучковића, општина Вождовац, за Блок 1

Акти Града
7

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, Градска општина Стари град, за Блок 36

Акти Града
9

Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса ТС Београд 9, Градска општина Земун

Акти Града
10

Одлука о престанку важења Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда” чији је оснивач Град Београд

Акти Града
10

План детаљне регулације за део објеката система водоснабдевања са регионалног водовода Макиш–Младеновац за насеља: Врчин, Гроцка, Бегаљица, Мала Иванча, Дражањ, Умчари, Пударци, Камендол и Брестовик, Градска општина Гроцка – I фаза

Акти Града
21

План детаљне регулације за део објеката водоснабдевања са регионалног водовода Макиш–Младеновац за насеља: Врчин, Гроцка, Бегаљица, Мала Иванча, Дражањ, Умчари, Пударци, Камендол и Брестовик, градске општине Гроцка и Сопот – II фаза

Акти Града