» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
1

Одлука о промени Статута Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
1

Одлука о буџету Градске општине Земун за 2021. годину

Акти градских општина Земун
29

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из буџета Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
29

Одлука о допуни Одлуке о начину, марилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
29

Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима и саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар блока на подручју градске општине Земун

Акти градских општина Земун
29

Одлука о утврђивању дела Батајнице, дела Земун поља и дела Земуна као посебних насељених места на подручју градске општине Земун

Акти градских општина Земун
30

Решење о разрешењу члана Савета за буџет и финансије и избору новог члана Савета

Акти градских општина Земун
30

Решење о разрешењу члана Издавачког савета „Земунских новина” и избору новог члана Савета

Акти градских општина Земун
30

Решење о разрешењу члана Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду и избору новог члана Савета

Акти градских општина Земун
30

Решење о разрешењу члана Комисије за административна и мандатна питања и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун
30

Решење о разрешењу члана Комисије за образовање, културу и физичку културу и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун
31

Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину са Кадровским планом Градске општине Стари град за 2021. годину

Акти градских општина Стари град
60

Решење о давању сагласности на Предлог програма рада и финансијског пословања УК „Стари град” за 2021. годину

Акти градских општина Стари град
60

Исправка Одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда

Исправкe