» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 15-2023, издат 2023-03-03
величина 169.93 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
1

Одлука о буџету Градске општине Лазаревац за 2021. годину

Акти градских општина Лазаревац
58

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
58

Решење о избору члана Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
59

Решење о избору члана Комисије за прописе Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
59

Решење о избору чланова Савета за комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
59

Решење о избору члана Савета за буџет и финансије Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
60

Решење о избору члана Комисије за представке и жалбе Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
60

Решење о престанку дужности председнику и члановима Управног одбора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
60

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
60

Решење о престанку дужности председника и члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
61

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
61

Решење о престанку дужности члана Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
61

Решење о именовању члана Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
61

Решење о престанку дужности председника и члана Надзорног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазарвац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
61

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
62

Решење о престанку дужности председнику и члановима Управног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
62

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
62

Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
62

Решење и именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац