» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

План детаљне регулације подручја између улица: Светог Николе (Баја Секулића), Топличке, Димитрија Туцовића и Рузвелтове – општина Звездара

Акти Града
21

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације стамбеног насеља „Вишњичко поље”, општина Палилула и општина Звездара, Београд

Акти Града
22

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, општина Стари град

Акти Града
23

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за „БГ спортски центар Ковилово”

Акти Града
24

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Бањичког кишног колектора

Акти Града
25

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дубодолине Репишког потока на Бановом брду, општина Чукарица

Акти Града
26

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Блока 70 у Новом Београду (И фаза)

Акти Града
27

Одлука о измени Одлуке о додељивању станова на којима је корисник општина Врачар

Акти градских општина Врачар
28

Одлука о изменама и допунама Одлуке о додели гараж а у закуп на којима је корисник општина Врачар 28

Акти градских општина Врачар
28

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
28

Решење о разрешењу председника Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
28

Решење о именовању председника Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
29

Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
29

Решење о именовању члана Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
29

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
29

Решење о именовању члана Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
29

Решење о разрешењу члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
29

Решење о именовању члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
30

Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
30

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
30

Одлука о стављању ван снаге решења са шесте седнице Скупштине општине Барајево одржане 30. априла 2007. године

Акти градских општина Барајево
31

Правилник о изменама и допунама Правилника о платама лица која бира, поставља и именује Скупштина општине Барајево

Акти градских општина Барајево
31

Решење о разрешењу чланова Административномандатне комисије

Акти градских општина Барајево
31

Решење о избору чланова Административно-мандатне комисије

Акти градских општина Барајево
31

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Скела”, Скела, Обреновац

Исправкe