» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Показатељ повећања потрошачких цена у јануару 2021. године

Акти Града
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину са Изменама и допунама кадровског плана Градске општине Стари град за 2021. годину

Акти градских општина Стари град
20

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”

Акти градских општина Стари град
21

Решење о усвајању Годишњег извештаја локалног омбудсмана Градске општине Стари град за 2020. годину

Акти градских општина Стари град
21

Решење о усвајању Извештаја о пословању Установе културе Градске општине Стари град „Стари град” за период јануар–децембар 2020. године

Акти градских општина Стари град
21

Решење о усвајању Извештаја Надзорног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Стари град” за период јануар–децембар 2020. године

Акти градских општина Стари град
21

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
21

Одлука о поништавању Одлуке о спровођењу јавног конкруса за избор директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
22

Решење о продужењу мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
22

Решење о продужењу мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
22

Решење о престанку мандата председнику и члановима Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
22

Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних преузећа чији је оснивач Градска општина Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
23

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године

Акти градских општина Лазаревац
23

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац за 2021. годину

Акти градских општина Лазаревац
23

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2021. годину

Акти градских општина Лазаревац
23

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин са огласом

Акти градских општина Сурчин
25

Решење о избору члана Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
25

Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
26

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
27

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
27

Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2021. годину

Акти градских општина Сурчин
27

Закључак о усвајању Годишњег извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин