» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Правилник о допуни Правилника о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима

Акти Града
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за део подручја Вишњице – Вишњички венац, градска општина Палилула

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Бусије, општина Земун, за делове блокова 117 и 122

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела просторне целине подручја Аутокоманде, градска општина Вождовац

Акти Града
5

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица: Стјепана Филиповића, Драгана Манцеа и главне железничке станице Београд „Центар”, градска општина Савски венац

Акти Града
6

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
6

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
6

План постављања привремених објеката – киоска на подручју градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
8

Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
9

Решење о избору члана Већа Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
9

Решење којим се даје сагласност на Одлуку о висини накнада за услуге у вези са сахрањивањем са Одлуком

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у КЦ „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
11

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута КУ „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
11

Одлука о престанку одборничког мандата

Акти градских општина Чукарица
12

Закључак о давању сагласности на Одлуку о измени Ценовника Туристичке организације Градске општине Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
13

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

Акти јавних предузећа и других организација
13

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Васа Пелагић”, Београд

Исправкe