» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења

Акти Града
2

Одлука о нефактурисању закупнине закупцима који обављају угоститељску делатност у ноћном периоду, у пословном простору на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме град Београд има посебна својинска овлашћења, у периоду од 1. априла 2021. године до 31. марта 2022. године

Акти Града
2

Одлуке о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
4

Одлука о измени и допуни Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Акти Града
4

Одлука о измени Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда

Акти Града
5

Одлука о униформи и ознакама комуналних милиционара

Акти Града
10

Одлука о боји и начину означавања возила и пловила и опреми комуналне милиције

Акти Града
12

Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима

Акти Града
12

Одлука о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију Града Београда

Акти Града
12

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, условима и критеријумима за доделу бесповратних финансијских средстава за подршку развоја предузетништва

Акти Града
13

Одлука о изради плана детаљне регулације дела просторне целине подручја Аутокоманде, градска општина Вождовац

Акти Града
14

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за део подручја Вишњице – Вишњички венац, градска општина Палилула

Акти Града
16

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Бусије, општина Земун, за делове блокова 117 и 122

Акти Града
17

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између улица: Стјепана Филиповића, Драгана Манцеа и Главне железничке станице „Београд центар”, градска општина Савски венац

Акти Града