» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Палилула за 2006. годину.

Акти градских општина Палилула
2

План детаљне регулације за део насеља Звечка 2 у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
3

План детаљне регулације за део насеља Звечка 3 у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
10

Одлука о оснивању Установе културе „Браћа Стаменковић – Палилула”

Акти градских општина Палилула
10

Решење о именовању директора Установе културе „Браћа Стаменковић – Палилула”

Акти градских општина Палилула
11

Решење о именовању Управног одбора Установе културе „Браћа Стаменковић – Палилула”

Акти градских општина Палилула
11

Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе „Браћа Стаменковић – Палилула”

Акти градских општина Палилула
11

Решење о разрешењу дужности директора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула” – 11

Акти градских општина Палилула
11

Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање и коришћење Пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
11

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Обреновац 11

Акти градских општина Обреновац
12

Одлука о измени Одлуке о стицању и начину коришћ ења станова у државној својини на којима је корисник градска општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
12

План општег уређења излетишта Забран у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
47

План детаљне регулације за део насеља Рвати у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
54

План детаљне регулације за део насеља Петлово брдо у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
62

План детаљне регулације за део насеља Забрежје у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
70

Друга измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне Обреновца

Акти градских општина Обреновац
71

Измене и допуне Плана детаљне регулације за део Рвата код аутобуске станице

Акти градских општина Обреновац
72

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
73

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
73

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац са Одлуком о допуни Статута Јавног предузећа „Пословни простор”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
74

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац – 74

Акти градских општина Обреновац
74

Решење о допуни Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
74

Решење о допуни Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
74

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
75

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац