» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2021. годину

Акти Града
57

Решење о давању сагласности на употребу имена Града Београда у називу Установе „Ученички центар Београд”

Акти Града
58

Решење о давању сагласности на употребу имена Града Београда у имену Фудбалског клуба „Београд – Карабурма”

Акти Града
58

Решење о давању сагласности на употребу имена Града Београда у пословном имену правног лица „MPP palata Beograd”

Акти Града
58

Решење о давању сагласности на употребу имена Града Београда у пословном имену правног лица у оснивању „Хотел Београд”

Акти Града
58

Решење о престанку функције заменика Градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
58

Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
59

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе Позориште КПГТ

Акти Града
59

Решење о разрешењу члана Управног одбора Фондације за младе таленте Града Београда

Акти Града
59

Решење о усвајању Извештаја о реализацији Локалног плана управљања отпадом Града Београда 2011–2020. за 2020. годину

Акти Града
59

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд

Акти Града