» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2021. годину

Акти Града
2

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Стратегије утицаја климатских промена на интеракцију екосистемских услуга у коришћењу и управљању шумским ресурсима Београда

Акти Града
4

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2021. годину

Акти градских општина Звездара
21

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и Општинској управи

Акти градских општина Звездара
22

Одлука о изради стратешког плана развоја Градске општине Звездара за период 2021–2024. године

Акти градских општина Звездара
23

Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку ултразвучног колордоплера са три сонде за потребе Дома здравља „Звездара”, огранак Миријево

Акти градских општина Звездара
23

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” са огласом

Акти градских општина Звездара
25

Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” у ликвидацији за период од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године

Акти градских општина Звездара
25

Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара у ликвидацији” за 2020. годину са стањем на дан 31. децембра 2020. године

Акти градских општина Звездара
25

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
25

Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
26

Решење о престанку функције члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
26

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
27

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2021. годину

Акти градских општина Нови Београд
38

Одлука о изменама Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
39

Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
39

Решење о избору члана Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
39

Решење о утврђивању престанка мандата директору ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
39

Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
40

Решење о утврђивању престанка мандата председнику и члановима Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
40

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
41

Решење о разрешењу и именовању в.д. председника месних заједница

Акти градских општина Нови Београд