» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица: Браће Јерковић, Кружни пут, Дарвинове и Булевара Пека Дапчевића, градска општина Вождовац

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица: Нове кумодрашке, Дарвинове и Браће Јерковић, градска општина Вождовац

Акти Града
4

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
4

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
4

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
5

Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
5

Одлука о седмој измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа Градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
6

Одлука о одређивању подручја за држање домаћих животиња на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
7

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Обреновац за 2019. годину

Акти градских општина Обреновац
12

Одлука о давању сагласности и потврђивању важења аката из надлежности Скупштине Градске општине Обреновац које је донело Веће градске општине за време ванредног стања

Акти градских општина Обреновац
12

Решење о избору три члана Већа Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
12

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
13

Решење о давању сагласности на Прву измену и допуну Статута Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац