» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Стратегије развоја система јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. године

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Дечјем културном центру Београд

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Педагошком музеју – 3

Акти Града
3

Показатељ повећања потрошачких цена у марту 2021. године

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Вождовац за 2021. годину

Акти градских општина Вождовац
18

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вoждовац

Акти градских општина Вождовац
19

Одлука о једнократном одрицању од накнада за рад одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
19

Одлука о промени Одлуке о оснивању Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду

Акти градских општина Савски венац
19

Решење о утврђивању престанка мандата директора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
19

Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
20

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
20

Решење о давању сагласности на Одлуку о промени Статута Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду

Акти градских општина Савски венац