» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Лазаревац и о платама, накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица

Акти градских општина Лазаревац
2

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
3

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
5

Локални акциони план запошљавања за 2021. годину

Акти градских општина Лазаревац
8

Решење о давању сагласности на први ребаланс Програма пословања ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац за 2021. годину

Акти градских општина Лазаревац
8

Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за културу Лазаревац са Финансијским планом прихода и расхода за 2021. годину

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о престанку мандата председнику и члановима Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњшколаца

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о престанку мандата председнику и члановима Комисије за називе улица и тргова и других делова насељених места на подручју градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о образовању Комисије за називе улица, тргова и других делова насељених места на подручју градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о престанку мандата члановима Комисије за доделу јавних признања

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о образовању Комисије за доделу јавних признања

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о образовању Савета за здравље Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о разрешењу председника Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о именовању председника Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о престанку дужности члана Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
12

Решење о именовању члана Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
12

Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
12

Страна Решење о именовању члана Надзорног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
12

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
13

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
13

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
42

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације Сурчин, Јавног предузећа Кабловска дистрибуција Сурчин и Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин са огласом

Акти градских општина Сурчин
46

План постављања покрених привремених објеката (мањих монтажних објеката) на подручју града Београда – општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
48

План постављања привремених објеката (киоска) на подручју града Београда – Општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
49

Решење о измени решења о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
49

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
49

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
50

Решење о допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
51

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
51

Решење о образовању Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Сурчин
51

Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2021. годину

Акти градских општина Сурчин
51

Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа Кабловска дистрибуција, Сурчин за 2021. годину

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Установе културе – Културни центар Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
52

Извештај о извршењу буџета Градске општине Сурчин за период 1. јануар – 31. децембар 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
57

Закључак

Акти градских општина Сурчин