» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини града Београда

Акти Града
1

Решење о постављењу начелника Градске управе

Акти Града
1

Одлука о буџету града Београда за 2007. годину

Акти Града
13

Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2007. години

Акти Града
16

Одлука о завршном рачуну буџета града Београда за 2006. годину

Акти Града
33

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда – 33

Акти Града
38

Одлука о изменама Одлуке о општинским административним таксама

Акти Града
40

Одлука о измени Одлуке о боравишној такси – 40

Акти Града
40

Одлука о измени Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Акти Града
41

Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине

Акти Града
41

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Град Београд

Акти Града
41

Одлука о подизању споменика Петру Кочићу у Београд

Акти Града
41

Правила Октобарског салона

Акти Града
42

Правила Београдског летњег фестивала – БЕЛЕФа

Акти Града
43

Правила Београдског џез фестивала

Акти Града
44

Правила Београдских музичких свечаности – БЕМУСа

Акти Града
45

Правила Међународног такмичења музичких уметника

Акти Града
46

Правила Међународног сусрета деце Европе „Радост Европе”

Акти Града
48

Правила Међународног филмског фестивала – ФЕСТ-а

Акти Града
49

Правила Београдског фестивала документарног и краткометражног филма

Акти Града
51

Правила Београдског интернационалног театарског фестивала – БИТЕФ-а

Акти Града
52

Правила Филмског фестивала у Сопоту

Акти Града
53

Правила Београдског сајма књига

Акти Града
55

Решење о разрешењу секретара Градске изборне комисије

Акти Града
55

Решење о именовању секретара Градске изборне комисије

Акти Града
55

Решења о промени назива улица на територији градских општина: Палилула, Вождовац, Звездара, Нови Београд и Раковица

Акти Града
56

Ценовник услуга организационих јединица Градске управе

Акти Града
58

Посебан колективни уговор о допуни Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности у Београду

Акти Града
58

Споразум о допуни Споразума о мерилима, критеријумима и поступку за смањење броја запослених у јавним предузећима комуналне делатности чији је оснивач Град Београд услед технолошких, економских и организационих промена

Акти Града
58

Решење о давању сагласности на Допуну споразума о мерилима, критеријумима и поступку за смањење броја запослених у Јавном предузећу „Сава центар” чији је оснивач Град Београд, услед технолош ких, економских и организационих промена са Споразумом о допуни Споразума

Акти Града
59

Решење о давању сагласности Градском саобраћајном предузећу „Београд” на Одлуку о ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају са Ценовником

Акти Града
60

Решење о давању сагласности Саобраћајном предузећу „Ласта” на Ценовник о накнадама за превоз путника и пртљага на градским и приградским линијама на подручју Београда са Ценовником

Акти Града