» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о постављењу заменика начелника Управе Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину са Изменама Кадровског плана Градске општине Стари град за 2021. годину

Акти градских општина Стари град
35

Одлука о спровођењу акције укључивања грађана у буџетски процес и припреме грађанског буџета

Акти градских општина Стари град
36

Етички кодекс понашања функционера Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
39

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за период од 1. јануара до 31. августа 2020. године

Акти градских општина Стари град
60

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2020. годину

Акти градских општина Стари град
87

Решење о допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
87

Решење о измени Решења о образовању Савета за спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе) Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
87

Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
87

Решење о измени Решења о образовању Административне комисије Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
88

Решење о измени Решења о образовању Савета за прописе Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
88

Решење о измени Решења о образовању Комисије за борачка и инвалидска питања и социјалну заштиту Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
88

Решење о измени Решења о образовању Савета за грађевинске и комуналне послове Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
89

Решење о изменама Решења о образовању Савета за заштиту животне средине Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
89

Решење о изменама Решења о образовању Савета за здравље Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
89

Решење о давању сагласности на Предлог измена и допуна Програма рада УК „Пароброд” за 2021. годину

Акти градских општина Стари град
90

Решење о давању сагласности на Предлог измена и допуна Финансијског плана пословања УК „Пароброд” за 2021. годину

Акти градских општина Стари град
90

Исправка Одлуке о ценама за паркирање на општим јавним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац

Исправкe
90

Исправка Одлуке о изменама Одлуке о ценама за паркирање на посебним јавним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац

Исправкe