» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Позоришту лутака „Пинокио”

Акти Града
1

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у граду Београду

Акти Града
12

Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
13

Решење о именовању Тима за праћење, извештавање и евалуацију „Локалног акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији градске општине Звездара за период 2021– 2023.”

Акти градских општина Звездара
13

Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”, Београд

Акти градских општина Звездара
14

Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”, Београд

Акти градских општина Звездара
15

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Чукарица за 2020. годину

Акти градских општина Чукарица
30

Одлука о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа Градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Обреновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Обреновац
32

Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац

Колективни уговори