» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Београда

Акти Града
1

Одлука о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда

Акти Града
7

Одлука о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја иновативних делатности

Акти Града
9

План места за постављање плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда

Акти Града
37

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације саобраћајнице са инфраструктуром у коридору планираног државног пута IБ реда број 22 (Ибарска магистрала), на територији градских општина Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац

Акти Града