» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о песми Града Београда

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система

Акти Града
3

Одлука о изради плана генералне регулације саобраћајнице са инфраструктуром у коридору планираног државног пута IБ реда број 22 (Ибарска магистрала), на територији градских општина Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац

Акти Града
5

Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
6

Одлука о условима и начину финансирања, односно суфинансирања пројеката од јавног интереса из области заштите животне средине, а које реализују удружења на територији града Београда

Акти Града
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању комуналних делатности

Акти Града
10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду

Акти Града
10

Одлука о условима, начину и поступку за остваривање права на финансирање трошкова поступка биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) за парове са једним дететом

Акти Града