» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
1

Одлука о измени Одлуке о изради Плана генералне регулације мреже станица за снабдевање горивом

Акти Града
1

Одлука о измени Одлуке о изради Плана генералне регулације мреже јавних гаража

Акти Града
1

План генералне регулације дела насеља Карабурма: И и ИИИ зона, на територији општине Палилула

Акти Града
35

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град

Акти Града
37

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних и средњих школа на територији града Београда

Акти Града
38

Решење о утврђивању престанка мандата одборника

Акти градских општина Вождовац
38

Решење о верификацији мандата одборнику Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
39

Решење о разрешењу секретара Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
39

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
39

Одлука о буџету општине Вождовац за 2007. годину

Акти градских општина Вождовац
43

Одлука о завршном рачуну буџета општине Вождовац за 2006. годину

Акти градских општина Вождовац
46

Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
47

Одлука о поверавању послова постављања и управљања (коришћења) привремених објеката – киоска ЈП „Пословни простор Вождовац"

Акти градских општина Вождовац
47

Решење о измени Решења о избору Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Вождовац
47

Решење о измени Решења о избору Савета за заштиту животне средине

Акти градских општина Вождовац
47

Решење о измени Решења о избору Савета за културу и информисање

Акти градских општина Вождовац
48

Решење о измени Решења о избору савета месних заједница са територије општине Вождовац – 48

Акти градских општина Вождовац
48

Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
48

Одлука о завршном рачуну градске општине Савски венац за 2006. годину

Акти градских општина Савски венац
62

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Стари град за 2006. годину

Акти градских општина Стари град
66

Одлука о расписивању избора за савете месних заједнице на подручју градске општине Обреновац (ИИИ месну заједницу Обреновац и Месну заједницу Рвати)

Акти градских општина Обреновац
67

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Паркинг сервис" Обреновац о допуни ценовника услуга за пренос возила специјалном дизалицом „паук" са Одлуком 67

Акти градских општина Обреновац
67

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
67

Одлука о завршном рачуну буџета општине Сурчин за 2006. годину

Акти градских општина Сурчин
71

Одлука о изради Просторног плана општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
71

Одлука о изради Плана детаљне регулације дела радне зоне Сурчин – Добановци за подручје између регионалног пута Р-267 и канала Галовица у Добановцима, општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
72

Решење о образовању Комисије градске општине Сурчин за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца 72

Акти градских општина Сурчин
72

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање пољопривредне делатности и занатских услуга „Аграр – Сурчин"

Акти градских општина Сурчин