» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Одлука о подизању споменика Едварду Русјану

Акти Града
1

Одлука о измени Одлуке о подизању споменика Бранку Пешићу

Акти Града
2

Одлука о додели назива парка на територији градске општине Стари град

Акти Града
2

Одлука о додели назива улице на територији градске општине Чукарица

Акти Града
2

Одлука о додели назива улице на територији градске општине Раковица

Акти Града
2

Одлука о додели назива улице на територији градске општине Палилула

Акти Града
3

Одлука о додели назива улице на територији градске општине Лазаревац

Акти Града
3

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Новинско-издавачког предузећа „Компанија Борба”а.д. Београд

Акти Града
4

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда

Акти Града
4

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за управљање јавним путевима Града Београда „Путеви Београда” чији је оснивач Град Београд са огласом

Акти Града
5

Одлука о усвајању предлога пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу станице компримованог природног гаса у граду Београду и снабдевање и дистрибуцију компримованог природног гаса

Акти Града
6

Друге измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2021. годину

Акти Града
63

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду

Акти Града
63

Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора jавних предузећа чији је оснивач Град Београд

Акти Града
64

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Апотеке „Београд”

Акти Града
64

Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотекарске установе – Апотеке „Београд”

Акти Града
64

Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Апотеке „Бееоград”

Акти Града
64

Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Апотекарске установе – Апотеке „Београд”

Акти Града
64

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”

Акти Града
65

Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”

Акти Града
65

Решење о утврђивању престанка мандата директора Урбанистичког завода Београда ЈУП

Акти Града
65

Решење о именовању вршиоца дужности директора Урбанистичког завода Београда ЈУП

Акти Града
65

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти Града