» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о давању сагласности ЈКП „Паркинг сервис” на Ценовник услуга за паркирање возила и пренос непрописно паркираних возила са Ценовником

Акти Града
7

Одлука о буџету градске општине Звездара за 2007. годину

Акти градских општина Звездара
13

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Звездара за 2006. годину

Акти градских општина Звездара
19

Одлука о измени и допуни Одлуке о критеријумима, начину и поступку издавања у закуп пословних просторија, којима управља Јавно предузеће „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
20

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Звездара

Акти градских општина Звездара
20

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
20

Одлука о буџету градске општине Нови Београд за 2007. годину

Акти градских општина Нови Београд
27

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Нови Београд за 2006. годину

Акти градских општина Нови Београд
35

Одлука о буџету општине Чукарица за 2007. годину

Акти градских општина Чукарица
39

Одлука о завршном рачуну буџета општине Чукарица за 2006. годину

Акти градских општина Чукарица
46

Решење о престанку мандата одборнику у Скупштини општине Гроцка Милици Крантић

Акти градских општина Гроцка
46

Решење о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Гроцка Ивани Нешић

Акти градских општина Гроцка
46

Решење о разрешењу заменика председника општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
47

Решење о давању сагласности на разрешење заменика председника општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
47

Решење о именовању заменика председника општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
47

Решење о давању сагласности на именовање заменика председника општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
47

Решење о разрешењу чланова Општинског већа општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
47

Решење о избору чланова Општинског већа општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
48

Решење о разрешењу начелника Општинске управе општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
48

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
48

Решење о именовању јавног правобраниоца општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
48

Одлука о завршном рачуну буџета општине Гроцка за 2006. годину

Акти градских општина Гроцка
57

Извештај о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака буџета општине Гроцка за 2006. годину

Акти градских општина Гроцка
58

Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
60

Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Водовод и канализација”, Гроцка за 2007. годину

Акти градских општина Гроцка
61

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Лазаревац за 2006. годину

Акти градских општина Лазаревац
73

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима, начину држања и заштите домаћих животиња на територији општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
73

Одлука о прихватању удела и оснивачких права у Привредном друштву „Топлификација” д.о.о. Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
73

Одлука о буџету општине Младеновац за 2007. годину

Акти градских општина Младеновац
80

Одлука о завршном рачуну буџета општине Младеновац за 2006. годину

Акти градских општина Младеновац
86

Одлука о задуживању општине Младеновац за финансирање капиталних инвестиција за 2007. годину

Акти градских општина Младеновац
86

Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Младеновац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Младеновац
86

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета градске општине Обреновац за 2006. годину

Акти градских општина Обреновац
90

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац