» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2021. годину

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о утврђивању престанка мандата директора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о именовању вршиоца дужности директора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
15

Закључак о приступању промени Статута Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
16

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2021. годину

Акти градских општина Барајево
40

Одлука о измени и допуни Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
40

Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о изради плана детаљне регулације саобраћајнице са инфраструктуром у коридору планираног пута I реда број 22 (Ибарска магистрала)

Акти градских општина Барајево
40

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Барајево за 2020. годину

Акти градских општина Барајево
94

Одлука о додели јавних признања Градске општине Барајево за 2021. годину

Акти градских општина Барајево
94

Решење о давању сагласности на Измену финансијског плана Центра за културу Барајево за 2021. годину

Акти градских општина Барајево
94

Решење о давању сагласности на Финансијски извештај ЈКП „10. октобар” Барајево за 2020. годину

Акти градских општина Барајево
95

Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП „10. октобар” Барајево за 2020. годину

Акти градских општина Барајево