» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Правилник о измени и допуни Правилника о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације

Акти Града
1

Решење о ценама услуга за извршење програма у делатности друштвене бриге о деци у Београду

Акти Града
2

Показатељ раста цена на мало у јуну 2007. године

Акти Града
2

Решење о разрешењу члана Општинског већа

Акти градских општина Врачар
2

Решење о избору члана Општинског већа

Акти градских општина Врачар
3

Решење о разрешењу заменика начелника Општинске управе

Акти градских општина Врачар
3

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе

Акти градских општина Врачар
3

Одлука о буџету градске општине Врачар за 2007. годину

Акти градских општина Врачар
9

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Врачар за 2006. годину

Акти градских општина Врачар
15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Врачар и платама изабраних и именованих лица

Акти градских општина Врачар
15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар

Акти градских општина Врачар
16

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
16

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
16

Одлука о буџету градске општине Стари град за 2007. годину

Акти градских општина Стари град
20

Решење о изменама и допунама Решења о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник општина Стари град

Акти градских општина Стари град
21

Одлука о буџету општине Гроцка за 2007. годину

Акти градских општина Гроцка
28

Решење о именовању Изборне комисије општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
28

Одлука о буџету градске општине Лазаревац за 2007. годину

Акти градских општина Лазаревац
37

Одлука о додели награда општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
37

Одлука о измени Одлуке о оснивању привредног друштва за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” д.о.о. Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
38

Одлука о измени Одлуке о оснивању привредног друштва за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” д.о.о. Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
41

Одлука о промени правне форме Друштва са ограниченом одговорношћу „Топлификација” Лазаревац у јавно предузеће

Акти градских општина Лазаревац
41

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећ а за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац 41

Акти градских општина Лазаревац
42

Решење о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”

Акти градских општина Лазаревац
42

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пословном простору општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
42

Одлука о припремању плана детаљне регулације дела улице 7. јула у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
43

План детаљне регулације Улице сестара Марјановић у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
49

План детаљне регулације улице Моме Стевановић а у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
56

Решење о поверавању ЈКП „Инфостан” Београд послова наплате комуналних производа и услуга на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
57

Решење о измени Решења о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења општина Младеновац

Акти градских општина Младеновац
57

Решење о образовању Комисије за планове

Акти градских општина Младеновац
57

Одлука о буџету градске општине Сопот за 2007. годину

Акти градских општина Сопот
59

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Сопот за 2006. годину

Акти градских општина Сопот