» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
2

Решење о давању сагласности на План и програм рада за 2021. годину „Првог приградског позоришта Лазаревац” Лазаревац, са Финасијским планом за 2021. годину

Акти градских општина Лазаревац
2

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
2

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
3

Решење о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
4

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
4

Решење о именовању директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
5

Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
6

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
6

Решење о разрешењу директора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
6

Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
6

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
6

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
7

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
8

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о ценама осталих услуга са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац