» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о допуни Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси превозу

Акти Града
4

Одлука о јавном превозу путника у линијској пловидби на територији града Београда

Акти Града
8

Одлука о допунама Одлуке о Градској управи Града Београда

Акти Града
9

Одлука о допунама Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама натериторији града Београда

Акти Града
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда

Акти Града
10

Одлука о допуни Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде

Акти Града
10

Одлука о обезбеђивању услова за развој, управљање и одржавање сервиса за дигитално пружање услуга у области комуналних делатности и осталих послова из надлежности града Београда „Београд паметан град – Belgrade Smart City”

Акти Града
11

Одлука о оснивању Привредног друштва Спортски центар „Пинки – Земун” д.о.о. Београд

Акти Града
13

Кодекс понашања службеника и намештеника града Београда

Акти Града