» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о давању сагласности Јавном радиодифузном предузећу „Студио Б” на „Споразум о мерилима, критеријумима и поступку за смањење броја запослених у Јавном радиодифузном предузећу „Студио Б” чији је оснивач Град Београд, услед технолош ких, економских и организационих промена” са Споразумом

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Погребне услуге” на ценовник услуга са Ценовником

Акти Града
6

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
6

Одлука о буџету општине Земун за 2007. годину 6

Акти градских општина Земун
14

Решење о изменама и допунама Решења о разреш ењу и именовању Изборне комисије општине Земун

Акти градских општина Земун
14

Решење о именовању заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
14

Одлука о буџету градске општине Палилула за 2007. годину

Акти градских општина Палилула
22

Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Палилула

Акти градских општина Палилула
23

Решење о давању сагласности на Статут Установе културе „Браћа Стаменковић – Палилула”

Акти градских општина Палилула
23

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Раковица

Акти градских општина Раковица
24

Одлука о буџету општине Раковица за 2007. годину

Акти градских општина Раковица
29

Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Раковица

Акти градских општина Раковица
29

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Раковица
30

Решење о именовању директора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
30

Решење о разрешењу заменика председника и чланова Управног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
30

Решење о именовању заменика председника и чланова Управног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
30

Решење о давању сагласности на Одлуку о проширењу делатности Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
31

Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Одлуке о ценама услуга ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
31

Решење о избору председника општине Барајево

Акти градских општина Барајево
31

Решење о разрешењу чланова Општинског већа

Акти градских општина Барајево
31

Решење о избору чланова Општинског већа

Акти градских општина Барајево
31

Решење о разрешењу заменика начелника Општинске управе

Акти градских општина Барајево
32

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе

Акти градских општина Барајево
32

Одлука о буџету општине Барајево за 2007. годину

Акти градских општина Барајево
39

Одлука о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2006. годину

Акти градских општина Барајево
51

Одлука о јавном грађевинском земљишту на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
51

Одлука о одређивању урбанистичких планова и делова урбанистичких планова који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова 51

Акти градских општина Барајево
52

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији органа и раду општине Барајево

Акти градских општина Барајево
53

Програм давања у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини

Акти градских општина Барајево
53

План постављања привремених објеката на јавним површинама градске општине Барајево за период 2007–2012. година

Акти градских општина Барајево
56

Правилник о изменама и допунама Правилника о платама лица која бира, поставља и именује Скупштина општине

Акти градских општина Барајево
56

Решење о измени Решења о избору чланова Административно-мандатне комисије

Акти градских општина Барајево