» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Колективни уговор код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈП

Акти Града
10

Одлука о буџету градске општине Савски венац за 2007. годину

Акти градских општина Савски венац
19

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Савски венац

Акти градских општина Савски венац
19

Одлука о стављању ван снаге Допуне Одлуке СО Савски венац о условима за припајање заједнич ких просторија у станове на територији општине Савски венац за 1994. годину бр. 06-19/94-И-01 од 23. јуна 1994. године, у делу који се односи на члан 5. тачку 23. табеларног прегледа („Службени лист града Београда”, број 11/94)

Акти градских општина Савски венац
21

Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Акти градских општина Савски венац
21

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
21

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
21

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
21

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
22

Решење о образовању Изборне комисије градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
22

Исправка Решења о именовању школског одбора Медицинске школе „Београд”, Београд

Исправкe
22

Исправка Решења о одређивању назива улица на територији градске општине Сурчин

Исправкe