» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 87-2021, издат 2021-10-06
величина 305.34 Kb
1

Решење о измени и допуни Решења о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и снабдевање на територији града Београда

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Установе Народни универзитет „Божидар Аџија” – у ликвидацији, за 2020. годину

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Установе Спортско-рекреативно образовни центар„Врачар” Београд – у ликвидацији, за 2020. годину

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Врачар” – у ликвидацији, за 2020. годину

Акти градских општина Врачар
2

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
3

Решење о престанку обављања дужности начелника Управе Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Управе Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар