» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
1

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
1

Решење о именовању члана Надзорног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
2

Одлука о усвајању Годишњег извештаја ликвидационог управника Јавног предузећа „Аграр – Сурчин” у ликвидацији

Акти градских општина Сурчин
2

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
2

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
2

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин

Акти градских општина Сурчин
2

Решење о именовању вршиоца директора Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин

Акти градских општина Сурчин
3

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин за 2021. годину

Акти градских општина Сурчин
3

Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета Општине Сурчин за период јануар–јун 2021. године са извештајем

Акти градских општина Сурчин
57

Анекс I Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” Београд

Колективни уговори
58

Анекс I Колективног уговора код послодавца ЈП „Београдска тврђава”

Колективни уговори
58

Анекс I Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”, Београд

Колективни уговори
59

Исправка Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Никола Тесла”, Београд

Исправкe