» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Београда– –

Акти Града
2

Одлука о употреби имена, грба и заставе Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
8

Одлука о измени Одлуке о грбу и застави Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
9

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора број 456-02 од 10. септембра 2021. године о изменама и допунама Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” Београд за 2021. годину са очекиваним оставарењем Плана и програма пословања у 2020. години

Акти градских општина Звездара
9

Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине Градске општине Савски венац пре истека времена на које је изабрана

Акти градских општина Савски венац
9

Одлука о потврђивању мандата одборнице Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
9

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
10

Решење о именовању директорке Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
10

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”

Акти градских општина Савски венац
10

Решење о давању сагласности за расписивање и спровођење конкурса за именовање директора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”

Акти градских општина Савски венац
10

Одлука о измени Статута Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о разрешењу председника, члана и заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
11

Решење о именовању председника, члана и заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
11

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни центар Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
11

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни центар Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
11

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Спортске организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
11

Решење о именовању вршиоца дужности директора Спортске организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
12

Одлука о измени Одлуке о начину финансирања програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
12

Решење о измени Решења о избору чланова Административне комисије ГО Гроцка

Акти градских општина Гроцка
12

Решење о измени Решења о именовању Комисије за планове Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
12

Закључак о давању сагласности на Одлуку о допуни Ценовника услуга ЈП Сурчин–гас за физичка и правна лица са Одлуком и Допуном Ценовника

Акти градских општина Сурчин