» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Београда са јавним позивом

Акти Града
10

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
10

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику у Скупштини Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
10

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
11

Решење о именовању директорке установе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
11

Решење о давању сагласности на Први ребаланс Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
11

Одлука о некатегорисаним путевима на територији градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
14

Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
14

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
15

Анекс број 2 Колективног уговора код послодавца Јавно предузеће „Градско стамбено” Београд

Колективни уговори
15

Анекс I. Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Београд-пут”

Колективни уговори
16

Анекс 1. Колективног уговора код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП

Колективни уговори
16

Анекс I. Колективног уговора код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

Колективни уговори
16

Анекс I. Колективног уговора код послодавца ЈКП „Инфостан технологиje”

Колективни уговори
17

Анекс I. Колективног уговора код послодавца ЈП „Путеви Београда”

Колективни уговори