» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју Града Београда у периоду од 1. новембра 2021. године до 1. априла 2022. године (у зимским условима)

Акти Града
2

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део привредне зоне уз планирану деоницу ауто-пута Е-75 и Е-70 Добановци – Бубањ Поток,градска општина Вождовац

Акти Града
4

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје блокова Ц2, Ц3, Ц6-9, за Блок 2,градска општина Звездара

Акти Града
5

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације насеља Велика Моштаница, градска општина Чукарица

Акти Града
6

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације насељa Рушањ, дела државног пута IБ реда број 22 (Ибарске магистрале) и привредне зоне уз државни пут IБ реда број 22 (Ибарску магистралу), градска општина Чукарица

Акти Града
8

Решење Већа градске општине Младеновац број IV-00-06-4-35/1/2021 од 29. септембра 2021. године

Акти градских општина Младеновац
8

Решење о постављењу начелника Управе градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
9

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о Трећој измени и допуни Ценовника услуга Предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
10

Aнекс I Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и канализација”

Акти Града
10

Aнекс I Колективног уговора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” Београд

Акти Града