» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Показатељ повећања потрошачких цена у септембру 2021. године

Акти Града
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Чукарица за 2021. годину

Акти градских општина Чукарица
17

Решење о разрешењу секретара и заменика секретара Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
17

Решење о именовању секретара и заменика секретара Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
17

Решење о престанку дужности председнику Надзорног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
17

Решење о именовању председника Надзорног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
18

Пета измена Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2021. годину

Акти градских општина Обреновац
42

Решење о давању сагласности на Другу измену и допуну Статута Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
43

Решење о давању сагласности на употребу имена градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
43

Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима на подручју градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
46

Закључак о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању Ценовника за пружање услуга одржавања хигијене, зеленила и дезинфекције на јавним површинама за ГО Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин