» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2023. годину-2023, издат 2023-09-14
величина 9.86 MB
1

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине град Београд, односно на коме град Београд има посебна својинска овлашћења

Акти Града
2

Одлука о изменама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда

Акти Града
3

Одлука о изменама Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда

Акти Града
3

Одлука о изменама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању

Акти Града
6

Одлука о измени Одлуке о комуналном реду

Акти Града
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима, начину и поступку за остваривање права на финансирање трошкова поступка биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) за парове са једним дететом

Акти Града