» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о додели назива улици на територији градске општине Савски венац

Акти Града
1

Одлука о додели назива улици на територији градске општине Чукарица

Акти Града
1

Одлука о додели назива улици на територији градске општине Палилула

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Центра дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног водо-привредног предузећа„Београдводе”

Акти Града
3

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”

Акти Града
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд”

Акти Града
3

Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Београд

Акти Града
4

Одлука о задужењу Града Београда за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Акти Града
5

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Холдинг компаније Памучни комбинат „Yumco” а.д. Врање

Акти Града
6

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Акционарског друштва Икарбус – фабрика аутобуса и специјалних возила Београд (Земун), ПИБ: 100001628 МБ: 07739494, са стањем дуга на дан 31. августа 2016. године, са каматом до дана 23. октобра 2018. године и са стањем дуга на дан 31. марта 2019. године, са каматом до дана 9. јула 2020. године

Акти Града
7

Одлука о прихватању акција без накнаде издаваоца Корпорације „ФАП” а.д. Прибој од Републике Србије

Акти Града
7

Треће измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2021. годину

Акти Града
65

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”

Акти Града
65

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
66

Анекс I Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење” Београд

Колективни уговори
66

Анекс I Колективног уговора код послодавца ЈКП „Градска чистоћа” Београд

Колективни уговори
67

Анекс 1 Колективног уговора код послодавца ЈВП „Београдводе”

Колективни уговори
67

Анекс I Колективног уговора код послодавца Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд

Колективни уговори
68

Анекс I Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране”

Колективни уговори
69

Анекс IV Колективног уговора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Колективни уговори