» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Решење о висини премије за млеко у 2007. години 1

Акти Града
1

Решење о висини премије за набавку и одгој првотелкиња у 2007. години

Акти Града
1

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације мреже станица за снабдевање горивом

Акти Града
2

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације мреже јавних гаража

Акти Града
4

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела централне зоне Новог Београда – део Блока 16, између улица: Ушће, Булевар Николе Тесле и јавне зелене површине уз Булевар Михаила Пупина

Акти Града
5

Показатељ раста цена на мало у јулу 2007. године

Акти Града
5

Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији органа и раду општине Барајево

Акти градских општина Барајево
6

Одлука о организацији Општинске управе општине Барајево

Акти градских општина Барајево
10

Правилник о изменама и допунама Правилника о платама лица која бира, поставља и именује Скупштина општине

Акти градских општина Барајево
10

Решење о избору саветника председника општине

Акти градских општина Барајево
11

Решење о избору саветника председника општине

Акти градских општина Барајево
11

Решење о допуни Решења о избору чланова Административномандатне комисије

Акти градских општина Барајево
11

Решење о допуни Решења о избору радних тела Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
11

Решење о именовању чланова Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борач ко-инвалидске заштите

Акти градских општина Барајево
12

Решење о именовању Комисије за обележавање Дана општине и славе општине Барајево

Акти градских општина Барајево
12

Решење о образовању Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији

Акти градских општина Барајево
12

Решење о промени назива улице на територији Месне заједнице „Барајево” – градска општина Барајево

Акти градских општина Барајево
12

Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” Барајево на Одлуку о ценама пијачних услуга са Одлуком

Акти градских општина Барајево
12

Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” Барајево на Одлуку о ценама закупа пијачног простора на Зеленој пијаци у Барајеву са Одлуком

Акти градских општина Барајево
13

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације дела насеља Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац