» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије са Одлуком

Акти Града
1

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” на Одлуку о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања са Одлуком

Акти Града
6

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
6

Решење о разрешењу секретара и заменика секретара Изборне комисије Градске општине Палилула у сталном саставу

Акти градских општина Палилула
6

Решење о измени Решења о избору Комисије за прописе Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
6

Решење о измени Решења о избору Савета за привредна питања, буџет и финансије Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
7

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
8

Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена пијачних услуга на пијацама ГО Сурчин са Одлуком

Акти Града