» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о измени и допуни Решења градоначелника града Београда о одређивању локација за формирање трансфер-станица са Центром за сакупљање отпада и постројењем за раздвајање рециклабила на територији града Београда број 501-6336/20-Г од 3. новембра 2020. године

Акти Града
1

Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
2

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин

Акти градских општина Сурчин
3

Решење о престанку мандата директору Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин услед истека периода на који је именован

Акти градских општина Сурчин
3

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин

Акти градских општина Сурчин
4

Решење о престанку мандата директору Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин услед истека периода на који је именован

Акти градских општина Сурчин
4

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин

Акти градских општина Сурчин
5

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
6

Решење о разрешењу и именовању заступника издвојеног организационог дела – огранка Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
6

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за 2021. годину

Акти градских општина Сурчин
6

Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2021. годину

Акти градских општина Сурчин
6

Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета општине Сурчин за период јануар – септембар 2021. године са Извештајем

Акти градских општина Сурчин