» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о давању сагласности на Правилник о првој измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Установе „Прихватилиште за децу Београда”

Акти Града
1

Показатељ повећања потрошачких цена у октобру 2021. године

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине Градске општине Савски венац пре истека времена на које је изабрана

Акти градских општина Савски венац
1

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2021. годину

Акти градских општина Савски венац
14

Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
15

Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Савски венац за школску 2021/2022. годину

Акти градских општина Савски венац
16

Решење о именовању директора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”

Акти градских општина Савски венац
16

Решење о именовању члана Надзорног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”

Акти градских општина Савски венац
16

Одлука о допуни Одлуке о покретању иницијативе за укључивање територије градске општине Барајево у релевантну општинску област утврђену уговором о јавно-приватном партнерству ГрадаБеограда у пружању услуге третмана и одлагања комуналног отпада број 401.1-41 од 29. септембра2017. године усвојене на седници Скупштине Градске општине Барајево 10. маја 2021. године, број Одлуке 06-15/2021-77

Акти градских општина Барајево
16

Одлука о приступању Привредном друштву Регионални центар за управљање отпадом „Еко – Тамнава” д.о.о. Уб из Уба

Акти градских општина Барајево
17

Исправка Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Мирослав Антић”, Београд – 17

Исправкe