» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Колективни уговор о изменама и допунама Колективног уговора код послодавца Јавног предузећа „Градско стамбено”

Акти Града
1

Решење о утврђивању престанка мандата председнику и члановима Комисије за планове општине Лазаревац и о именовању председника и чланова Комисије за планове општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
1

План детаљне регулације за део насеља Звечка 1 у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
2

Решење о давању сагласности на Годишњи програм прихода и улагања средстава Фонда за заштиту животне средине градске општине Лазаревац за 2007. годину

Акти градских општина Лазаревац
2

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта, изградње и одржавања објеката заједничке комуналне потрошње са финансијским планом за 2007. годину

Акти градских општина Лазаревац
2

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
2

Решење о престанку дужности председника Управног одбора ЈП Дирекција за грађевинско земљиш те, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
3

Решење о именовању председника Управног одбора ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
3

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”

Акти градских општина Лазаревац
3

Решење о именовању Надзорног органа Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”

Акти градских општина Лазаревац
3

Одлука о припремању плана детаљне регулације за простор између улица: Милосава Влајића, Војводе Путника, Живомира Савковића и Јанка Катића у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
4

Одлука о престанку рада Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Младеновац
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
5

Акти градских општина Обреновац
10

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о измени и допуни Ценовника услуга на дане вашара пољопривредне механизације

Акти градских општина Обреновац
11

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о измени и допуни Ценовника производа и услуга ставком – рад мини ровокопача

Акти градских општина Обреновац
11

Решење о давању сагласности на одлуке о одобравању попуста и зарачунавању законске затезне камате за кориснике основних комуналних производа и услуга Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца са одлукама

Акти градских општина Обреновац
12

Решење о давању сагласности на Одлуку о повећању цена основних комуналних производа и услуга Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Обреновац
13

Решење о давању сагласности на Одлуку о одобравању попуста и зарачунавању законске затезне камате за кориснике основних комуналних производа и услуга Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
13

Решење о давању сагласности на Измену Ценовника основних комуналних производа и услуга Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Обреновац
15

Решење о давању сагласности на Одлуку о одобравању попуста и зарачунавању законске затезне камате за кориснике основних комуналних производа и услуга Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
15

Решење о давању сагласности на измењени Ценовник основних и осталих комуналних производа и услуга и на повећање цена основних комуналних производа и услуга Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о измени Решења о општим паркиралиштима на територији градске општине Обреновац 19

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о техничком регулисању саобраћаја у улицама на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац