» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Ветерина Београд” на Ценовник услуга које се финансирају из средстава буџета Града Београда са Ценовником

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о трећој измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Установе „Прихватилиште за одрасла и стара лица”

Акти Града
2

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Вождовац за 2021. годину

Акти градских општина Вождовац
18

Одлука о једнократном одрицању од накнада за рад одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
19

Стратегија управљања ризицима градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
22

Решење о измени Решења о избору Комисије за административна и мандатна питања Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
22

Решење о разрешењу и именовању овлашћеног представника оснивача у Скупштини Привредног друштва „Спортски центар Вождовац” д.о.о. Београд

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Установе „Вождовачки центар – Шумице”

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Установе културе „Бели поток”

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о измени Решења о избору Савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
24

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2021. годину

Акти градских општина Гроцка
46

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу

Акти градских општина Гроцка
46

Решење о именовању Комисије за планове Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
47

Решење о образовању Комисије за родну равноправност Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
47

Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка