» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности на Ценовник основних и осталих комуналних производа и услуга Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Обреновац
5

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Сурчин за 2021. годину

Акти градских општина Сурчин
33

Решење о именовању Општинске изборне комисије Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
33

Решење о измени Решења о образовању Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Сурчин
33

Решење о измени Решења о образовању Комисије за прописе

Акти градских општина Сурчин
34

Решење о измени Решења о образовању Савета за буџет и финансије

Акти градских општина Сурчин
34

Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2021. годину

Акти градских општина Сурчин
34

Решење о давању сагласности на Посебан програм за субвенције из буџета Градске општине Сурчин Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2021. годину

Акти градских општина Сурчин
34

Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин за 2021. годину

Акти градских општина Сурчин
35

Решење о давању сагласности на Посебан програм за субвенције из буџета Градске општине Сурчин Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин за 2021. годину

Акти градских општина Сурчин
35

Решење о давању сагласности на измену Програма рада Установе културе – Културни центар Сурчин за 2021. годину

Акти градских општина Сурчин
35

Решење о давању сагласности на Измену Програма рада Туристичке организације Градске општине Сурчин за 2021. годину

Акти градских општина Сурчин
35

Закључак о усвајању Стратегије локалног одрживог развоја градске општине Сурчин 2021–2030. године

Акти градских општина Сурчин
36

Анекс III Колективног уговора Јавног комуналног предузећа „10. октобар” Барајево

Колективни уговори