» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Заводу за заштиту споменика културе Града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о покретању процеса израде плана развоја Градске општине Врачар за период 2021–2027

Акти градских општина Врачар
2

Решење о измени и допуни Решења о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
3

Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Управе Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране”

Колективни уговори
4

Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈКП „Градска чистоћа” Београд

Колективни уговори
5

Анекс 2 Колективног уговора код послодавца ЈВП „Београдводе”

Колективни уговори
5

Анекс II Колективног уговора код послодавца Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд

Колективни уговори
6

Анекс II Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и канализација”

Колективни уговори
6

Анекс II Колективног уговора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” Београд

Колективни уговори
7

Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈКП „Инфостан технологије”

Колективни уговори
7

Анекс II Колективног уговора код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

Колективни уговори
8

Анекс II Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Београд-пут”

Колективни уговори
8

Анекс 2. Колективног уговора код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП

Колективни уговори
9

Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈП „Путеви Београда”

Колективни уговори
9

Анекс број 3 Колективног уговора код послодавца Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд

Колективни уговори
10

Анекс II Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд” Београд

Колективни уговори
11

Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈП „Београдска тврђава”

Колективни уговори
11

Анекс II Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” Београд

Колективни уговори
12

Анекс V Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”

Колективни уговори
13

Анекс II Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Београд

Колективни уговори
13

Анекс V Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Колективни уговори
14

Анекс II Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење” Београд

Колективни уговори