» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о успостављању сарадње између Града Београда (Република Србија) и Владе Санкт Петербурга (Руска Федерација)

Акти Града
1

Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
2

Одлука о додели награде Градске општине Чукарица „Матија Бан” за 2021. годину

Акти градских општина Чукарица
2

Одлука о потврђивању одлуке Већа Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
2

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
3

Решење о разрешењу заменика председника и заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
3

Решење о именовању заменика председника и заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
3

Закључак о давању сагласности Јавном комуналном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена погребних услуга на гробљима ГО Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
4

Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању ценовника за ангажовање комуналног радника према трећим лицима са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
4

Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цене грађевинског песка и хумуса из лежишта Јаковачка кумша са Одлуком

Акти градских општина Сурчин